Termeni și
condiții

A) PrimaPlay este o platformă care pune la dispoziția utilizatorilor conținut video live și/sau înregistrat.
B) Această platformă aparţine S.C. Clever Media Network S.R.L, denumită în continuare “CMN”. Accesarea acesteia presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos, asumarea atât a drepturilor cât și a obligațiilor prevăzute, precum și faptul că fiecare accesare produce efecte juridice.
C) CMN poate schimba conţinutul platformei în orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.

1. CONȚINUT
a. Platforma PrimaPlay pune la dispoziție conținut video, respectiv emisiunile și show-urile produse de Grupul Clever Media: PrimaTV, Prima Sport (Canalele 1-5, PPV1, PPV2), Cinemaraton și CinemaEst.
b. Site-ul şi conţinutul platformei sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site-ul şi/sau conţinutul platformei, utilizarea platformei fiind posibilă doar pentru informare sau uz propriu. Exploatarea este atât liberă, cât și cu plată.
c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă. Clever Media Network deține toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială pentru acest site și pentru conținutul acestuia.
d. Din anumite motive (drepturi de autor, geoblocare, etc.), este posibil ca anumite emisiuni sau transmisiuni să nu fie disponibile în toate teritoriile, respectiv pe toate dispozitivele pe care rulează platforma PrimaPlay.

2. DREPTURI DE AUTOR
a. Toate drepturile sunt rezervate Clever Media Network. Utilizatorii nu pot descărca şi/sau tipări conţinut de pe acest site.
b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente, produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal/tabletă/laptop/telefon, în scop personal şi necomercial.
c. Logo-urile posturilor tv şi www.primaplay.ro nu pot fi utilizate fără acordul scris al SC Clever Media Network SRL și/sau al companiilor din Grupul acesteia.

3. RĂSPUNDERI
a. Utilizatorul este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de www.primaplay.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului.
b. În acest sens, utilizatorii platformei trebuie sa aibă în vedere Legea 8/1996 cu modificările ulterioare, din care extragem urmatoarele, însă fara a ne limita la acestea:
Articolul 194 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin Internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi suigeneris ale fabricanților de baze de date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod.
Articolul 196 (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; b) distribuirea, închirierea sau importul pe piața internă al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat; c) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; e) realizarea de opere derivate; f) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înțeleg interpretările sau execuțiile artistice fixate, fonogramele, videogramele și propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune.
c) Utilizatorii sunt obligați să informeze Clever Media Network, la adresa de email suport-primaplay @ clever-media.ro, dacă au cunoștință despre încălcarea oricăror prevederi din Termenii și Conditiile platformei PrimaPlay.

4. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
a. Accesul la conţinutul premium al platformei PrimaPlay se face pe bază de înregistrare/login.
b. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (nume, prenume, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).
c. Informaţiile personale puse la dispoziţie pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001 privind protecţia datelor, actualizată. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către PrimaTV şi partenerii săi agreaţi.
d. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.primaplay.ro. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, CMN nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
e. La solicitarea explicită a utilizatorului, adresată CMN, acesta din urmă se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, actualizată, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
f. CMN se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
g. CMN nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. CMN nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public.
h. CMN îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
i. Nu pot fi utilizate două sau mai multe dispozitive, simultan, cu același cont de utilizator, acest lucru ducând la oprirea furnizării conținutului către dispozitivul care a accesat primul platforma.
j. Utilizatorul are permisiunea de a accesa și utiliza platforma PrimaPlay, cu condiția ca:
- să nu copieze și distribuie în niciun alt mediu nicio parte din conținutul site-ului
- să nu altereze sau modifice nicio parte a conținutului platformei
- să nu utilizeze platforma și conținutul în niciun scop comercial - scop comercial include oricare din următoarele acțiuni, cu titlu exemplificative:
a) Vânzarea accesului către platformă sau serviciile sale conexe către un terț;
b) Utilizarea platformei sau a serviciilor sale conexe pentru scopul principal de a
obține publicitate sau venituri din subscripții;
c) Vânzarea de publicitate pe platformă.

5. SECURITATE
CMN adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

6. ACHIZIȚIONAREA ABONAMENTULUI PRIMAPLAY ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Prețul abonamentului este de 5 euro+tva/lună.
Pentru orice plată a abonamentului PrimaPlay, utilizatorul declară ca are peste 18 ani și este titularul de drept al instrumentului de plată folosit.
CMN nu este responsabilă pentru nicio reclamație legată de utilizarea incorectă sau de către alte persoane în afara titularului a mijloacelor de plată și nu poate returna plățile efectuate dacă utilizatorul a realizat o achiziție eronată.

Plata prin card
1. La începutul fiecărei luni de abonament plata se face automat din contul de card al abonatului platformei PrimaPlay (recurență).
2. Accesul la conținutul platformei va fi restricționat în cazul în care, la taxarea recurentă, nu există disponibilități bănești în contul abonamentului.

7. ANULAREA ABONAMENTULUI
Anularea unui abomanent se poate face din contul de utilizator.
În cazul în care utilizatorul renunță la abonament, acesta înțelege că nicio plată efectuată deja în vederea achiziționarii unui abonament nu va fi returnată de către CMN.

8. SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI SUPORT
Utilizatorii pot afla mai multe informații despre platforma PrimaPlay, respectiv pot sesiza anumite probleme întâlnite în utilizarea platformei, prin transmiterea unui mesaj pe adresa de email suport-primaplay @ clever-media.ro

9. RECLAMAȚII
În cazul unor reclamații, utilizatorii se pot adresa Clever Media Network, la adresa de email suport-primaplay @ clever-media.ro

10. CERINȚE TEHNICE
Platforma Prima Play poate fi accesată de pe orice dispozitiv (pc, laptop, tabletă/telefon).

CMN îți rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile acestei platforme în orice moment, fără notificare prealabilă. Modificările esențiale vor fi aduse la cunoștință utilizatorilor prin afișarea pe site.
În cazul în care se încalcă Termenii și Condițiile, CMN îți rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a suspenda sau de a anula orice cont. Anularea contului din cauza acestei nerespectări nu dă dreptul userului la restituirea abonamentului plătit deja.
Prin accesarea și folosirea platformei PrimaPlay, utilizatorii declară că au luat la cunoștință, înțeleg și își asumă pe deplin prevederile secțiunii Termenii și condiții.